Ühendkuningriigi plastpakendimaks hakkab kehtima 2022. aasta aprillist

12. novembril 2021 avaldas HM Revenue and Customs (HMRC) uue maksu – Plastic Packaging Tax (PPT), mida kohaldatakse Ühendkuningriigis toodetud või Ühendkuningriiki imporditud plastpakendite suhtes.Otsus on sätestatud 2021. aasta rahandusseaduse eelnõus ja jõustub 1. aprillil 2022.
HMRC ütles, et plastpakendimaks kehtestati plastijäätmete ringlussevõtu ja kogumise taseme parandamiseks ning eksportijate kontrolli plasttoodete üle.

Plastpakendimaksu käsitleva resolutsiooni põhisisu on järgmine:
1. Maksumäär alla 30% taaskasutatud plastpakendite puhul on 200 naela tonni kohta;
2. Maksust vabastatakse ettevõtted, kes toodavad ja/või impordivad 12 kuu jooksul vähem kui 10 tonni plastpakendeid;
3. Määrata maksustamise ulatus, määratledes maksustatavate toodete liigid ja ringlussevõetava sisu;
4. Erand vähesele hulgale plastpakendite tootjatele ja importijatele;
5. Kes vastutab maksude tasumise eest, peab olema registreeritud HMRC-s;
6. Kuidas makse koguda, sisse nõuda ja maksma panna.
Plastpakendilt maksu ei võeta järgmistel juhtudel:
1. ringlussevõetud plasti sisaldus on 30% või rohkem;
2. valmistatud erinevatest materjalidest, kaalu järgi, plasti kaal ei ole kõige raskem;
3. Otsepakendamiseks litsentseeritud inimravimite tootmine või import;
4. Kasutatakse transpordipakendina toodete importimisel Ühendkuningriiki;
5. Eksporditud, täidetud või täitmata, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse transpordipakendina toote eksportimisel Ühendkuningriiki.

Niisiis, kes vastutab selle maksu tasumise eest?
Otsuse kohaselt peavad maksu tasuma Ühendkuningriigi plastpakendite tootjad, plastpakendite importijad, plastpakendite tootjate ja importijate kommertskliendid ning plastpakendikaupade tarbijad Ühendkuningriigis.Väikese koguse plastpakendite tootjad ja maaletoojad saavad aga maksuvabastust, et vähendada tasumisele kuuluva maksuga ebaproportsionaalset halduskoormust.

Ilmselgelt on PPT-l väga lai mõjuulatus, mis kahtlemata andis asjaomastele ekspordiettevõtetele ja piiriülese e-kaubanduse müüjatele häirekella, et vältida nii palju kui võimalik plasttoodete suuremahulist müüki.


Postitusaeg: 01.04.2022